Je zlato pre každého, alebo "len" rozmarom bohatých?

Nie len bohatí vedia, že inflácia spôsobuje pokles kúpnej hodnoty peňazí.
Uvedomujú si, že inflácia je vynútený spôsob ako skrytou formou splatiť vysoké vládne dlhy.
Veriť zlatu má zmysel. Zlato nepodlieha inflácii, nestráca kúpnu hodnotu, je oslobodené od daní,
nepodieha kontrole, a preto najlepšie chráni majetok a úspory pred vynúteným splácaním cudzieho dlhu.
Nikdy v dejinách nebolo potrebné zlato zachraňovať!
Ekonomiku a hodnotu peňazí zachraňujú centrálne banky každý mesiac tlačením nových peňazí...

Peniaze už stovky krát stratili dôveru, kúpnu hodnotu, stali sa bezcennými a história sa pravidelne opakuje. Ďalšia ekonomická kríza, môže väčšinu z nás obrať nielen o úspory, ale aj o istotu pravidelného príjmu. Máte dostatočnú finančnú rezervu, aby ste mohli pokryť svoje výdavky
a splátky úverov? Kto vám pomôže, keď nastane problém? Finančná rezerva v zlate môže takéto riziko podstatne znížiť.

História už mnohokrát dokázala, že v dobe ekonomickej neistoty sú úspory a finančná rezerva vo forme zlata najcennejším majetkom.
VIDEOGALÉRIA Vám poskytne dostatok informácií, aby ste sa mohli včas a správne rozhodnúť.